ehituse e-hüpe

3D BIM andmete asukohaliselt täpne kuvamine läbi nutiseadme AR abil ehitusobjektil

Protsess
II voor

Ajakohastame ruumiandmete kasutuslihtsust ning praktilist rakendust ehitusobjektil läbi asukohatäpse nutiseadme AR kasutuselevõtu. Tõstame geodeetide, ehitaja, ehitusjärelevalve töö efektiivust ning parendame töövahendite ligipääsetavust.