ehituse e-hüpe

Koolitustsükkel Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi CCI-EE praktiliseks rakendamiseks

Koolitus

Koolitustsükkel CCI-EE praktiliseks rakendamiseks on jätkutegevus 2020. a. lõpus loodud süsteemi abil andmete paremaks klassifitseerimiseks ning võimalusteks andmete masinloetavaks kasutuseks.

Koolitustsükkel on jagatud mooduliteks elukaare etappide kaupa, oluline osa on praktilistel workshoppidel. Klassifitseerimine vajab osaliselt ka mõtteviisi muutmist, vaadates nö suurt pilti elukaareüleselt ning nähes hästi klassifitseeritud andmetes lisaväärtust.

CCI-EE lisainfo: https://ehituskeskus.ee/cci/.