ehituse e-hüpe

Massandmete talletamise, jagamise ja liidestamise keskkonna loomine

Rakendus
Protsess

Tänapäevastel tehnoloogilistel meetoditel (laserskanneeringud, LIDAR ja fotogramm-meetria jne) massandmete kogumine kogu ehituse elukaare jooksul tähendab suuri andmemahtusid. Me loome talletusruumi, mis vastab selle protsessi vajadustele ja lihtsustame andmete kasutamist selle elukaare vältel.