ehituse e-hüpe

Töömeetodi loomine reaalusele vastava kvaliteetse teostusmudeli koostamiseks

Protsess
I voor

Asendame vana protsessi uute tehnoloogiliste lahendustega, mis muudab andmete kogumise/salvestamise/mõõtmise usaldusväärsemaks ja läbipaistvamaks ning kogutud andmed on ruumilised ja kergesti arusaadavad.